Serwis i legalizacja wag elektronicznych

Autor     lip 3, 2019     Home , Serwis    0 Komentarzy
Serwis i legalizacja wag elektronicznych

Legalizacja wag elektronicznych

Po każdej naprawie wagi elektronicznej, która podlegała legalizacji wykonujemy legalizację po naprawie. Jeżeli posiadasz wagę, która ma nieważną legalizację możesz zgłosić się do najbliższego Urzędu Miar w celu wykonania legalizacji ponownej wagi. Jeżeli w trakcie legalizacji okaże się, że waga nie spełnia norm, zostaniesz odesłany do serwisu.
Możesz też zgłosić się bezpośrednio do nas - zadzwoń 68 320 51 40. SAS zapewnia 24 letnie doświadczenie, największy serwis zachodniej Polski, największy wybór wag, współpracę z wiodącymi producentami wag elektronicznych m.in. CAS, DIBAL, AXIS, OHAUS, ELZAB, FAWAG, DIGI oraz MEDESA.

Przepisy dotyczące legalizacji wag nieautomatycznych

Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu począwszy od dnia 1 maja 2004 na podstawie ustawy o systemie oceny zgodności powinny być zgłoszone do legalizacji ponownej po raz pierwszy:
1) do 31 grudnia 2007 - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 maja 2004 do dnia 31 grudnia 2004;
2) do 31 grudnia 2008 - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2005 do dnia 31 grudnia 2005;
3) do 31 grudnia 2009 - gdy zostały wprowadzone do obrotu od dnia 1 stycznia 2006 do dnia 6 stycznia 2007.
Podstawa prawna: Art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1834).
4) po 3 latach licząc od 1 grudnia roku, w którym dokonano oceny zgodności, gdy zostały wprowadzone do obrotu po dniu 7 stycznia 2007.
Zatem okres ważności pierwszej legalizacji (oceny zgodności) liczy się w latach wg rocznika oceny zgodności (dwie ostatnie cyfry roku obok znaku CE na tabliczce formowej wagi). Okres ten kończy się po 3 latach od 1 grudnia roku pierwszej legalizacji (oceny zgodności).

Okres ważności  następnych legalizacji ponownych określany jest w miesiącach i wynosi 25 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym legalizacja została dokonana (cechy legalizacyjne naklejone na tabliczce firmowej wagi: miesięczna - liczba rzymska i roczna - dwie cyfry arabskie).

Podstawa prawna: Art. 27 i 28 oraz załącznik nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29).

Serwis wag elektronicznych

Świadczymy serwis wag elektronicznych na terenie województwa lubuskiego oraz ościennych. Centrum serwisu wagowego znajduje się w Zielonej Górze. Więcej informacji na temat oferty serwisu wag elektronicznych uzyskają Państwo u kierownika serwisu wagowego pod numerem telefonu 68 320 51 40.

Odpowiedz

* Imię:
* E-mail: (niewidoczny)
   Strona WWW: (URL z http://)
* Komentarz: