Kasy fiskalne 2019 - przepisy prawne, zwolnienia

Autor     sty 29, 2019     Home , Działalność firmy , Porady    0 Komentarzy
Kasy fiskalne 2019 - przepisy prawne, zwolnienia

W poprzednim roku rząd pracował nad projektem zmiany ustawy o podatku od towarów i usług i projektem ustawy Prawo o Miarach. Kasy fiskalne 2019 roku będą nowym typem kas rejestrujących i wprowadzone zostaną rozporządzeniem na podstawie tych ustaw.

Nowe rozporządzenie - ogólny zarys

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie o miało docelowo wejść w życie 1 stycznia 2019 r. i zastąpić poprzednie rozporządzenie z 2013 r. Jednakże ani zmiana ustawy o podatku od towarów i usług, ani ustawa Prawo o Miarach, ani nowe rozporządzenie jeszcze nie weszły w życie. Dotychczas wiadomo było, że nowe regulacje wprowadzą nowy rodzaj kas rejestrujących - kasy online.

Kasy online miałyby zostać połączone z Centralnym Repozytorium Kas (dalej CRK), do którego automatycznie płynęłyby wszystkie dane dotyczące transakcji za pośrednictwem nowych kas rejestrujących. Posiadanie kas online służyłoby ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, a także rolników ryczałtowych. Końcowym terminem do wprowadzenia kas online miał być termin 1 czerwca 2019 r. Możliwe, że czas końcowy na wprowadzenia kas online się zmieni.

Kasy fiskalne 2019 - kto powinien je mieć?

Podmioty, które musiałyby posiadać kasy online, to podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w branżach wymienionych w ustawie o podatku od towarów i usług, gdzie łatwo o oszustwa podatkowe. Wymienia się między innymi takie branże jak: gastronomia, usługi budowlane, usługi prawnicze, usługi fryzjerskie.

Jeszcze do 31 grudnia 2022 r. podatnicy będą mogli kupować kasy rejestrujące starego typu z elektronicznym zapisem kopii.

Wprowadzenie kas online zniesie również obowiązek zgłaszania kasy do Naczelnika Urzędu Skarbowego, gdyż samo fiskalizacja i zgłoszenie kasy online dokona się automatycznie poprzez połączenie kasy z CRK.

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej

Nowy projekt rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące zwolnień z obowiązku posiadania kas rejestrujących (w tym kas online) miał również wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Rozporządzenie zakładało zwolnienie z obowiązku posiadania kas online podatników, których obrót netto w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 20000 zł. Rozporządzenie przewidywało również trzyletnie zwolnienia przedmiotowe (w okresie 2019-2021) z obowiązku ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Zwolnienia te będą obejmować między innymi:

  • usługi telekomunikacyjne w rozumieniu ustawy vatowskiej;
  • czynności związane z dostawą towarów w systemie wysyłkowym;
  • usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych;
  • dostawa towarów oraz świadczenie usług przez Koła Gospodyń Wiejskic.

W stosunku do pierwszych trzech zwolnień, rozporządzenie początkowo przewidywało udokumentowanie transakcji fakturą, na stan obecny takie rozwiązanie nie jest jednak pewne. Wiadomo, że rozporządzenie ma zwolnić Koła Gospodyń Wiejskich z obowiązku fakturowania, pod warunkiem że prowadzą one uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Natomiast wyłączona ze zwolnienia posiadania kas rejestrujących została grupa podmiotów, obejmująca sprzątaczki, dorożkarzy, a także flisaków pienińskich.

Dofinansowanie do kasy fiskalnej

Przedsiębiorca, który w terminie 1.01.2019-1.06.2019 złoży do Urzędu Skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących online ze wskazaniem miejsca używania ich do ewidencji sprzedaży, a ponadto posiada dowód zapłaty należności za zakupione przez siebie kasy online, będzie mógł na stosowną ulgę podatkową. Taki przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku kwotę wydaną na każdą z kas zgłoszonych na dzień powstania obowiązku, który różni się w zależności od branży, w jakiej działa podatnik:

  • 1 stycznia 2019 r.- dla świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów,
  • 1 lipca 2019 r.- dla podatników w branży gastronomicznej,
  • 1 stycznia 2020 - dla podatników świadczących między innymi usługi fryzjerskie, kosmetologiczne, budowlane).

Wysokość kwoty podlegającej odliczeniu stanowi 90% ceny zakupu kasy. Maksymalna kwota podlegająca zwolnieniu wynosi 700 zł.

Wprowadzenie kas rejestrujących online zapewni jawność transakcji dokonywanych przez przedsiębiorców i uniemożliwi wyłudzanie podatku VAT. Nowe przepisy przewidują ulgi dla tych, którzy nabędą kasy online w terminie, świadczy to o tym, że ujednolicając VAT ustawodawcy nie zapomnieli o potencjalnych korzyściach dla przedsiębiorców.Powiązane produkty

Powiązane posty

Odpowiedz

* Imię:
* E-mail: (niewidoczny)
   Strona WWW: (URL z http://)
* Komentarz: