Numer BDO na paragonie fiskalnym i fakturze

Autor     mar 2, 2020     Home , Działalność firmy    0 Komentarzy
Numer BDO na paragonie fiskalnym i fakturze

Ustawodawca nie pozwala odetchnąć obywatelom, a zwłaszcza przedsiębiorcom. Zmiany w prawie wprowadzane są bardzo często, niestety niosą tym samym coraz więcej problemów dla osób prowadzących firmy. Obecnie wprowadzono konieczność umieszczenie na paragonie numeru BDO każdej firmy, która ma taki numer nadany.

Kto posiada numer BDO?

Baza Danych o Odpadach (BDO), jest spisem przedsiębiorców, którzy mają obowiązek dokonania rejestracji. O tym, kto zobowiązany jest zarejestrować się w bazie mówi Ustawa o odpadach. Prowadzeniem BDO zajmuje się marszałek województwa. W tej bazie możemy znaleźć informacje na temat:

  • rodzajów opakowań, ich klasyfikacji oraz rodzaju odpadów, jakie powstają przy ich udziale;

  • rodzajów olejów smarowych wprowadzonych w kraju, opon oraz rodzajów odpadów, jakie są ich konsekwencją;

  • pojazdów, sprzętu elektronicznego, który jest zużyty oraz akumulatorów, baterii i o tym jaki rodzaj odpadów z nich powstaje;

  • jaki otrzymujemy poziom odzysku oraz recyklingu;

  • jaki rodzaj i jaką ilość wytwarza się odpadów i kto za nie odpowiada;

  • osadów ściekowych komunalnych.

Tylko charakter działalności jest istotny

Co ważne przy nadaniu numeru BDO nie ma żadnego znaczenia wielkość przedsiębiorstwa, czy jego organizacja prawna. Chodzi tu wyłącznie o charakter prowadzonej działalności. Każdy przedsiębiorca, którego działalność wiąże się z odpadami, ma obowiązek dokonania rejestracji w bazie. Bezwzględnie obowiązek ten spoczywa na: punktach zbierania pojazdów, stacjach demontażu, przedsiębiorstwach, których działalność polega na zbieraniu zużytego sprzętu elektronicznego i firmach recyklingowych. Część przedsiębiorców, którzy muszą mieć nadany numer BDO dostaje go „ z urzędu”, jednak pozostali przedsiębiorcy muszą o niego wnioskować. W wyniku tego przedsiębiorca otrzymuje nadany mu indywidualnie numer BDO. Podmiot jest o tym fakcie powiadamiany przez Marszałka województwa. Numer ten jest unikalny i nadany tylko dla tego konkretnego podmiotu, nawet jeżeli firma zaprzestanie swojej działalności nikt inny nie może go przejąć.

Niejasności co do konieczności umieszczania numeru

Osoby, którym taki numer ewidencyjny nadano borykają się z licznymi wątpliwościami i niejasnościami. Art. 57 ust.1 mówi, że przedsiębiorca, który taki numer posiada zobowiązany jest do umieszczenia go na dokumentach, które są sporządzane, a dotyczą prowadzonej działalności. Takie sformułowanie nie jest precyzyjne przez co budzi wiele wątpliwości u przedsiębiorców. Na pewno do tego typu dokumentów możemy zaliczyć faktury VAT. Takie dokumenty sprzedaży muszą wystawiać przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, jednak Ustawa o Vat nie wskazuje na konieczność umieszczania na niej numeru ewidencji BDO, co między innymi stanowi przedmiot wątpliwości przedsiębiorców.

Sankcje

Mimo braku informacji w Ustawie o Vat , numer BDO należy umieścić na fakturze, ponieważ za niewykonanie tego grożą sankcje. Za brak numeru trzeba będzie zapłacić karę administracyjną. Kara ta wynosi od 5000 zł do nawet 1 000 000 zł. Dlatego pomimo niedoprecyzowania szczegółów umieszczenia numerów BDO, warto dodawać go do każdej wystawianej faktury, aby nie narazić swojego przedsiębiorstwa na nałożenie sankcji. 

Jeżeli chodzi o bardzo szerokie pojęcie, zawarte w ustawie, które określa konieczność umieszczania tego numeru na „wszystkich dokumentach związanych z działalnością gospodarczą”, jest ono nieprecyzyjne. Wątpliwość w tym zakresie budzą także druki, które każdy przedsiębiorca ma obowiązek składać w urzędzie skarbowym (np. deklaracja VAT-7), są one nierozerwalnie związane z prowadzeniem działalności, jednak nie posiadają do tego celu specjalnej rubryki - w takim wypadku nie jesteśmy zobligowani do podania tego numeru.

Co z podmiotami, które wystawiają paragony fiskalne?

Osoby, które mają nadany numer BDO, a wystawiają paragony fiskalne także są zobowiązane do umieszczenia tego numeru na fiskalnym dowodzie sprzedaży. Jednak żeby to zrobić konieczne jest przeprogramowanie każdej kasy fiskalnej. W tym celu konieczne jest wprowadzenie tego numeru do ustawień drukarki fiskalnej. Jeżeli chodzi o zlokalizowanie na paragonie numeru BDO, nie ma co do tego konkretnych wytycznych. Możemy go umieścić w dowolnym miejscu np. po numerze NIP lub w każdym innym dowolnym wierszu.

Każdy przedsiębiorca, który wystawia dokumenty sprzedaży bez względu czy mowa tu o paragonie, czy fakturze VAT, powinien koniecznie pamiętać, by numer BDO znalazł się na każdym wystawionym w przedsiębiorstwie dokumencie sprzedaży. Warto przeprogramować urządzenia czy programy służące do wystawiania tych dokumentów, żeby dodawały dziewięciocyfrowy numer BDO automatycznie. W ten sposób działalność przedsiębiorcy nie będzie narażona na ogromne finansowe kary.

Powiązane produkty

Odpowiedz

* Imię:
* E-mail: (niewidoczny)
   Strona WWW: (URL z http://)
* Komentarz: