Kantyna pracownicza - jak powinna wyglądać?

Autor     lis 5, 2020     Home , Działalność firmy    0 Komentarzy
Kantyna pracownicza - jak powinna wyglądać?

Jeżeli na jednej zmianie roboczej dane przedsiębiorstwo zatrudnia powyżej dwudziestu pracowników, wówczas istnieje wymóg zapewnienia pomieszczenia jadalnego, znanego jako kantyna pracownicza. Istnieje również wyróżnik, który podkreśla, że powstanie kantyny jest obligatoryjne w przypadku zatrudniania mniej niż dwudziestu pracowników, którzy wykonują prace powszechnie uznane za niebezpieczne (kontakt ze szkodliwymi substancjami chemicznymi, promieniotwórczymi, biologicznie zakaźnymi, bądź przy pracach uznanych za szczególnie brudzące. 

Kantyna pracownicza - procedury

Kantyna pracownicza stanowi przestrzeń przeznaczoną do spożywania posiłków. Istnieją jednak szczególne uwarunkowania, które dotyczą pomieszczeń gospodarczych. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Ilość i rodzaj powinny być dostosowane do warunków i specyfiki wykonywania pracy. Obligatoryjne jest umieszczenie w kantynie pracowniczej informacji o zakazie palenia w pomieszczeniu. W świetle przepisów, nie wolno spożywać posiłków poza wyznaczoną przestrzenią, gdyż może to skutkować wypadkami przy pracy. 

Pomieszczenie jadalniane powinno być ogrzewane, posiadać odpowiednie oświetlenie oraz na bieżąco wentylowane (dwukrotna wymiana powietrza na godzinę). Ponadto, dla każdego pracownika spożywającego posiłek należy zapewnić miejsce siedzące przy stole. W kantynie powinny być zamontowane urządzenia pozwalające na bezpieczne podgrzanie posiłku. 

Typy jadalni pracowniczych regulowanych prawnie

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ustawodawca wyróżnia trzy rodzaje pomieszczeń pracowniczych przeznaczonych do spożywania posiłków w czasie przerw od pracy.

1) Kantyna przeznaczona do spożywania własnych posiłków. Według obowiązujących przepisów, wymiary powinny wynosić 1,1 m2 na pracownika, zastrzega się jednak, aby pomieszczenie nie było mniejsze niż 8 m2. 

2) Kantyna przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów. W tym typie można wyodrębnić dwie części składowe; jadalnię właściwą oraz przestrzeń służącą do przygotowania posiłków, a także wydawania napojów i czynności porządkowych (zmywanie naczyń). 

3) Kantyna z zapleczem służąca do spożywania posiłków profilaktycznych. Powinna spełniać wymogi obowiązujące w przypadku pomieszczenia nr. 2, a ponadto musi zawierać również węzeł sanitarny dla konsumentów oraz węzeł sanitarny z szatnią dla pracowników. 

Ponadto, ustawodawca dopuszcza łącznie kantyn przeznaczonych do wydawania napojów oraz pomieszczeń posiadających zaplecze i służących do spożywania posiłków profilaktycznych.

Czy przedsiębiorstwo ma obowiązek samodzielnie kierować kantyną?

Próby zorganizowania cyklicznego procesu żywienia pracowników mogą przysparzać wielu dodatkowych problemów firmie. Dbanie o regularne i świeże posiłki wymaga zaangażowania grupy ludzi, którzy będą czuwać nad codziennym przebiegiem wydawania posiłków. Ponadto, jeżeli przedsiębiorstwo nie jest powiązane z branżą gastronomiczną, pojawiają się dodatkowe niedogodności. Dlatego istnieje alternatywne rozwiązanie, które wpływa na jakość, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo wydawanych posiłków. Outsourcing żywienia pracownicznego polega na zaangażowaniu zewnętrznej firmy, która będzie czuwać nad zaopatrzeniem kantyny pracowniczej. Pozwoli to na serwowanie bezpiecznych posiłków bez angażowania pracowników, którzy w firmie zajmują nieodpowiednie stanowiska do logistycznego planowania posiłków i dbania o regularną ofertę obiadową.

Powiązane produkty

Powiązane posty

Odpowiedz

* Imię:
* E-mail: (niewidoczny)
   Strona WWW: (URL z http://)
* Komentarz: