Jak powinno wyglądać wyposażenie laboratorium?

Autor     paź 8, 2019     Home , Działalność firmy    0 Komentarzy
Jak powinno wyglądać wyposażenie laboratorium?

Założenie laboratorium to bez wątpienia działanie, które jest nastawione na duży zysk. Jest to też konkretna inwestycja w odpowiednią adaptację lokalu i zakup porządnego sprzętu. Należy posiadać idealnie działające instalacje elektryczne, wyciągowe, próżniowe, wodno-kanalizacyjne i gazowe. Odpowiednie rozmieszczenie i zabezpieczenie instalacji ustrzeże przed niebezpiecznymi wypadkami i będzie stanowiło usprawnienie działania zakładu. Przewody muszą być zbudowane z materiałów, które są odporne na niszczące działanie chemikaliów. Pomieszczenie musi spełniać wymogi sanepidu i przepisy BHP. Musimy też zadbać o funkcjonalne i bezpieczne wyposażenie laboratorium.

Przystosowanie pomieszczenia

Budynek, w którym znajduje się tego typu gabinet, musi być zgodny z regulaminem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ściany i sufit o odpowiedniej wysokości - nie niższej niż 3,30 m - muszą nadawać się do łatwego utrzymania porządku. Podłoga nie może być pyląca i nierówna, musi być łatwa w czyszczeniu. W zakładzie powinny zostać wydzielone i odpowiednio oznaczone drogi ewakuacyjne. Wspomniane wyżej instalacje muszą zostać zabezpieczone przeciw szkodliwym chemikaliom.

Sprzęt, z którego korzystają pracownicy, nie może narażać ich zdrowia, być zagrożeniem pożarowym i wybuchowym, a także nie powodować innych szkodliwych następstw. W specjalnie wyznaczonych miejscach, gdzie występują niebezpieczne czynniki, jak: promieniowanie, hałas, pyły, wydzielanie pary, gazów, muszą zostać wdrożone rozwiązania techniczne, które odseparują resztę pomieszczeń, a sprawna praca wentylacji mechanicznej wpłynie na to, że powietrze będzie wymieniane z odpowiednią częstotliwością i stężeniem.

Każdej osobie, która pracuje w laboratorium, muszą przypadać 2 metry kwadratowe wolnej powierzchni. Badania wykonywane przy stanowiskach pracy, muszą być zabezpieczone w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pracownika. Zajęcia powinny być nadzorowane i odpowiednio przydzielane. Załoga gabinetu musi być zabezpieczona w środki ochrony indywidualnej, które są odpowiednie do aktualnie prowadzonych działań i poziomu zagrożenia. W pracowni muszą być dostępne środki neutralizujące, dobrane do prowadzonych badań.

Wszystkie materiały niebezpieczne są oznakowane i muszą znajdować się w specjalnie do tego przeznaczonych opakowaniach i miejscach. Aparatura musi być szczelna, a drzwi do każdej pracowni opatrzone informacyjnymi tabliczkami ostrzegawczymi.

Wykwalifikowany i przeszkolony personel musi posiadać specjalną odzież i sprzęt ochronny, zgodną z wytycznymi regulaminu. W dobrze widocznym miejscu musi znajdować się apteczka pierwszej pomocy i sprzęt przeciwpożarowy oraz wszelkie niezbędne instrukcje.

Wyposażenie laboratorium w podstawowe urządzenia

Meble i urządzenia znajdujące się w pracowni powinny być wykonane z materiałów, które są odporne na działanie szkodliwych warunków i substancji. Muszą być dobre jakościowo. Dygestoria, wagi laboratoryjne, stołki, stanowiska do mycia, szafy i szafki - to podstawowe wyposażenie gabinetu. Ważne są też stoły i blaty, które najczęściej są wykonane z żywicy epoksydowej, ceramiki, laminatu, blachy z nierdzewnej stali. Wózki, którymi przemieszczane są materiały, muszą być wyposażone w sprzęt zabezpieczający. Akcesoria szklane i tworzywa o wysokiej jakości, które służą do przeprowadzania badań, powinny posiadać atest.

Wszystkie urządzenia, maszyny, czy przyrządy techniczne, które służą do rozdrabniania, mieszania, a także butle, autoklawy, palniki, muszą być zgodne z rozporządzeniami bhp i PN. Sprzęt, który podlega pod dozór techniczny, musi posiadać odpowiednią dokumentację uprawniającą do jego użytkowania. Całość urządzeń i wszystkie narzędzia, które są potrzebne do pracy, muszą być starannie dobrane i wykorzystywane z określonym przeznaczeniem, by zapewnić bezpieczną pracę i sprawne funkcjonowanie całego laboratorium.

Powiązane produkty

Odpowiedz

* Imię:
* E-mail: (niewidoczny)
   Strona WWW: (URL z http://)
* Komentarz: